Om verktygen

OBS! Genom att skapa ditt personliga konto kan du spara och skriva ut dina resultat, samt komma tillbaka och när som helst redigera dina svar.

Utvärderingsverktyget för valideringspolicyer och verksamheter

Syfte: utvärdering (kortsiktig), uppföljning (långsiktig) av ert valideringssystem och benchmarking mellan olika system

För vem: utvecklare av valideringssystem och riktlinjer (t.ex. utbildningsmyndigheter eller politiska beslutsfattare) eller för jämförande benchmarking (antingen mellan olika sektorer eller mellan länder)

Resultat: information i grafisk form om ert valideringssystems styrkor och områden som kräver vidareutveckling.

Detta verktyg baserar sig på NVL:s rapport Validering och värdet av kompetenser - Färdplan 2018

Utvärderingsverktyg för kvalitet i valideringsarrangemang

Syfte: kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetssäkringsmekanismer i valideringens olika faser

För vem: ansvariga för kvalitetssäkring, chefer, samordnare av valideringsverksamheter

Resultat: information om styrkorna och utvecklingsbehoven i ditt valideringssystem, samt en handlingsplan för fortsatt kvalitetsutveckling

Detta verktyg baserar sig på NVL:s publikation Kvalitetsmodel for validering i Norden

Självskattningsverktyg för bedömare inom validering

Användning: självskattning utifrån typiska valideringsprocesser som involverar valideringssamordnare, vägledare och bedömare

För vem: valideringssamordnare, vägledare och bedömare

Resultat: information i grafisk form om dina styrkor och svagheter tillsammans med en kompletterande utvecklingsplan

Denna uppsättning av verktyg baserar sig delvis på NVL:s publikation Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering.

 

Självskattningsverktyg för vägledare som arbetar med validering

Användning: självskattning utifrån typiska valideringsprocesser som involverar valideringssamordnare, vägledare och bedömare

För vem: valideringssamordnare, vägledare och bedömare

Resultat: information i grafisk form om dina styrkor och svagheter tillsammans med en kompletterande utvecklingsplan

Denna uppsättning av verktyg baserar sig delvis på NVL:s publikation Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering.

Självskattningsverktyg för valideringssamordnare

Användning: självskattning utifrån typiska valideringsprocesser som involverar valideringssamordnare, vägledare och bedömare

För vem: valideringssamordnare, vägledare och bedömare

Resultat: information i grafisk form om dina styrkor och svagheter tillsammans med en kompletterande utvecklingsplan

Denna uppsättning av verktyg baserar sig delvis på NVL:s publikation Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering.

Utvärderingsverktyg

Självskattningsverktyg

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.