Självskattningsverktyg för valideringssamordnare

Självskattningsverktyg för samordnare som arbetar med validering av reell kompetens.

Detta är ditt personliga självskattningskonto. Du kan skriva ut dina resultat inklusive utvecklingsplanen som du skapat efter att ha genomfört självskattningen. Du kan återvända till din skattning senare och redigera den eller göra om den.

Användning: självskattning enligt processer som är typiska för valideringssamordnare. Verktyget omfattar två delar. l den första delen skattar du dina nyckelkunskaper i validering (mera teoretiskt) och i den andra skattar du dina grundläggande yrkeskompetenser (mera praktiskt). Om några av frågorna inte passar in i ditt valideringssystem kan du välja "Inte tillämpbar", vilket inte förminskar ditt slutresultat.

För vem: Samordnare som arbetar med validering av reell kompetens.

Resultat: information i grafisk form om dina styrkor och utvecklingsbehov med en vidare utvecklingsplan som du kan utforma enligt dina egna behov i delen med öppna frågor efter varje kategori.

Denna uppsättning verktyg baserar sig delvis på NVL:s publikation Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.