Koordinaattorin itsearviointi

Itsearviointityökalu koordinaattoreille, jotka työskentelevät osaamisen validoinnin parissa

Tämä on henkilökohtainen tilisi itsearviointia varten. Itsearvioinnin jälkeen voit tulostaa tulokset sekä itse laatimasi kehityssuunnitelman. Voit palata arviointiin myöhemmin, muokata sitä tai suorittaa itsearvioinnin uudelleen.

Käyttö: itsearviointi niiden prosessien mukaan, joita koordinaattorit käyttävät tyypillisesti validoinnissa Työkalussa on kaksi osiota. Ensimmäisessä (teoreettisemmassa) osiossa arvioit validointiin liittyvää tietämystäsi ja toisessa (käytännönläheisemmässä) osiossa arvioit ammatillista osaamistasi. Jos jokin kysymyksistä ei koske validointijärjestelmääsi, voit valita vaihtoehdon ”Ei sovelleta”. Tämä ei vaikuta kokonaistulokseesi.

Kenelle: validoinnin parissa työskentelevät koordinaattorit.

Tulos: tiedot vahvuuksistasi ja kehittämistarpeistasi graafisessa muodossa sekä kehittämissuunnitelma, jonka voit suunnitella omien tarpeidesi mukaan avoimissa kysymyksissä kunkin kategorian jälkeen.

Nämä työkalut perustuvat osittain validoinnin parissa toimivien henkilöiden pohjoismaisia osaamisprofiileja ja osaamisen kehittämistä koskevaan NVL:n julkaisuun ”Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development”.