Den nordiska kvalitetskompassen för validering

Den Nordiska kvalitetskompassen är en verktygslåda för att bedöma kvaliteten i valideringsverksamhet, policyer och arrangemang såväl som kompetensen hos de som utför validering.

Denna uppsättning verktyg är till för beslutsfattare och utvecklare av valideringsarrangemang såväl som de som är engagerade i genomförandet av validering (vägledare, bedömare och valideringssamordnare). Alla verktygen ger dig möjligheten att ta fram och skriva ut utvecklingsplaner. Innan du kan börja använda verktygen måste du skapa ditt personliga konto (Logga in, Skapa nytt konto). Du kan redigera eller skriva ut dina svar när som helst.

Uppnå kvalitet inom validering

  • Styrning av validering - strategier och verksamheter
  • Kvalitetssäkring av valideringsarrangemang
  • Valideringsutförarnas kompetensutveckling

 

Utvärderingsverktyg

Självskattningsverktyg

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.