Utvärderingsverktyg för valideringsmetoder och kvalitet

Utvärderingsverktyget beskriver åtta kritiska faser i valideringsprocessen.

Varje fas innehåller indikatorer som leder dig till en utvärdering av metoderna och existerande kvalitetssäkringsmekanismer i ert valideringssystem. Efter varje fas kan du skräddarsy din egen verksamhetsplan för att förbättra och utveckla valideringssystemet.

OBS! Om det finns flera valideringssystem i ditt land (till exempel i olika utbildningssektorer), rekommenderas att du svarar med tanke på ett system. Om du däremot vill utvärdera alla system, vänligen använd öppna frågor för att förklara ditt lands olika metoder och riktlinjer.

Målsättning: kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetssäkringsmekanismer i olika faser av validering.

För vem: ansvariga för kvalitetssäkring; ledare; samordnare av valideringsutförare

Resultat: information om styrkorna i din valideringsprocess och om utvecklingsbehov inklusive en verksamhetsplan för kvalitetsutveckling i validering.

Detta verktyg baserar sig på NVL:s publikation Quality Model for Validation in the Nordic Countries.