Utvärderingsverktyg för valideringens arrangemang och kvalitet

Utvärderingsverktyget beskriver åtta kritiska faser i valideringsprocessen

Varje fas omfattar indikatorer som leder dig igenom en utvärdering av valideringsprocessen och de befintliga kvalitetssäkringsmekanismerna i valideringsarrangemangen. Efter varje fas kan du utforma din egen handlingsplan för att förbättra och utveckla valideringen i ditt sammanhang.

OBS! Om ni har flera olika valideringssystem inom er nationella struktur (t.ex. för olika utbildningsformer), rekommenderas att svara utifrån ett system i taget. Om du vill utvärdera alla system tillsammans ber vi dig använda de öppna frågorna för att utarbeta ditt lands olika arrangemang och strategier.

Mål: kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetssäkringsmekanismer i olika faser av valideringsprocessen

För vem: personer som ansvarar för kvalitetssäkring, beslutsfattare, de som koordinerar yrkesverksamma inom validering

Resultat: Information om styrkor och utvecklingsområden gällande er valideringsstruktur, inklusive en handlingsplan för kvalitetsutveckling inom validering

Detta verktyg baseras på NVL:s publikation Quality Model for Validation in the Nordic Countries.