Evalueringsverktøy for RKV-prosedyrer og kvalitet

Dette evalueringsverktøyet beskriver åtte kritiske faser i RKV-prosessen.

For hver av fasene finnes det indikatorer som leder deg til å evaluere RKV-prosessen og eksisterende kvalitetssikringsmekanismer i ditt RKV-system. Etter hver fase kan du skreddersy din egen handlingsplan for hvordan du kan forbedre og utvikle RKV i din sammenheng.

Hvis det er flere RKV-systemer i ditt land (f.eks. i ulike utdanningssektorer), anbefales det at du svarer ut fra ett RKV-system. Dersom du ønsker å evaluere alle systemene, kan du bruke de åpne spørsmålene til å utdype forhold rundt ulike praksiser og policy i ditt land.

Mål: Kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssikringsmekanismer i ulike faser av realkompetansevurdering

For hvem: Personer med ansvar for kvalitetssikring, ledere og koordinatorer for utøvere av realkompetansevurdering

Resultat: Informasjon om sterke sider ved din RKV-prosess og eventuelle utviklingsbehov, inkludert en handlingsplan for kvalitetsutvikling av realkompetansevurdering

Dette verktøyet er basert på NVL-publikasjonen Quality Model for Validation in the Nordic Countries