Validointimenettelyjen ja validoinnin laadun arviointi

Tässä arviointityökalussa kuvataan kahdeksan validointiprosessin kriittistä vaihetta.

Jokainen vaihe sisältää indikaattoreita, joiden avulla voit arvioida validointiprosessia ja validointijärjestelmän olemassa olevia laadunvarmistusmekanismeja. Jokaisen vaiheen jälkeen voit räätälöidä oman toimintasuunnitelmasi siitä, miten voit parantaa ja kehittää validointia omaan tilanteeseesi sopivaksi.

Huom! Jos maassasi on useita validointijärjestelmiä (esim. eri koulutussektoreilla), on suositeltavaa vastata yhden validointijärjestelmän osalta. Jos haluat arvioida kaikkia järjestelmiä, kuvaile maassasi sovellettavia eri käytäntöjä avointen kysymysten vastauksissa.

Tavoite: laadunvarmistus ja laadunvarmistusmekanismien kehittäminen validoinnin eri vaiheissa

Kenelle: laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt; koulutuspäälliköt; henkilöt, jotka koordinoivat validointimenettelyjä

Tulos: tietoa validointiprosessin vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä toimintasuunnitelma validoinnin laadun kehittämiseksi

Tämä työkalu perustuu NVL:n julkaisuun ”Pohjoismainen validoinnin laatumalli”.