Självskattningsverktyg för vägledare

Självskattningsverktyg för vägledare* som arbetar med validering av reell kompetens

Detta är ditt personliga självskattningskonto. Du kan trycka ut dina resultat, inklusive planen för vidareutveckling som du skapat åt dig själv efter att du slutfört din självskattning. Du kan senare återgå till skattningen, redigera den eller göra om den. Alla dina tidigare självskattningar blir sparade på ditt personliga konto där du kan klicka fram den senaste versionen och ändra dina svar.

Användning: självskattning enligt processer som är typiska för vägledare i valideringen. Verktyget omfattar två delar. I den första delen avser självskattning av nyckelkompetenser i validering (mera teoretiskt) och i den andra skattar du dina nyckelkompetenser (mera praktiskt). Ifall några av frågorna inte passar i ditt valideringssystem, kan du välja "Inte tillämpbar", vilket inte påverkas negativt på dina totalresultat.

För vem: Vägledare som arbetar med validering av reell kompetens

Resultat: information i grafisk form om dina styrkor och utvecklingsbehov med en ytterligare utvecklingsplan som du kan skapa utifrån dina egna behov i delen öppna frågor efter varje kategori.

Denna uppsättning verktyg baserar sig delvis på NVL:s publikation Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

*Vägledare här syftar till alla personer som erbjuder vägledning och vägledningstjänster i valideringsprocessen