Selvvurderingsværktøj for VPL-rådgivere

Selvvurderingsværktøj for rådgivere*, der arbejder med validering af realkompetencer (VPL)

Dette er din personlige selvvurderingskonto. Du kan udskrive dine resultater, herunder den videreudviklingsplan, som du selv har oprettet, når du er færdig med din selvvurdering. Du kan vende tilbage til din vurdering på et senere tidspunkt, redigere den eller gentage selvvurderingen. Alle dine tidligere selvvurderinger gemmes på din personlige konto, hvor du bare kan klikke på den nyeste version og ændre dine svar.

Anvendelse: Selvvurdering i henhold til processer, der er typiske for VPL-vejledere i validering. Værktøjet består af to sektioner. I den første sektion vurderer du din understøttende viden om VPL (mere teoretisk), og i den anden sektion vurderer du dine understøttende erhvervskompetencer (mere praktisk). Hvis et af spørgsmålene ikke gælder for dit VPL-system, kan du vælge "Ikke relevant", hvilket ikke reducerer dine samlede resultater.

Hvem er det til: VPL-vejledere, der arbejder med validering af realkompetencer.

Resultat: Oplysninger i grafisk form om dine styrker og udviklingsbehov sammen med en yderligere udviklingsplan, som du kan designe efter dine egne behov i delen med åbne spørgsmål efter hver kategori.

Dette sæt værktøjer er delvist baseret på NVL-publikationen NVL publication Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

*Rådgiver refererer her til alle personer, der yder vejledning og rådgivning i valideringsprocessen.