Ohjaajan itsearviointi

Itsearviointityökalu ohjaajille*, jotka työskentelevät osaamisen validoinnin parissa

Tämä on henkilökohtainen tilisi itsearviointia varten. Itsearvioinnin jälkeen voit tulostaa tulokset sekä itse laatimasi kehityssuunnitelman. Voit palata arviointiin myöhemmin, muokata sitä tai suorittaa itsearvioinnin uudelleen. Kaikki aiemmat itsearviointisi tallennetaan henkilökohtaiselle tilillesi, jossa voit valita uusimman version ja muokata vastauksiasi.

Käyttö: itsearviointi niiden prosessien mukaan, joita validoinnin parissa toimivat ohjaajat käyttävät tyypillisesti validoinnissa. Työkalussa on kaksi osiota. Ensimmäisessä (teoreettisemmassa) osiossa arvioit validointiin liittyvää tietämystäsi ja toisessa (käytännönläheisemmässä) osiossa arvioit ammatillista osaamistasi. Jos jokin kysymyksistä ei koske validointijärjestelmääsi, voit valita vaihtoehdon ”Ei sovelleta”. Tämä ei vaikuta kokonaistulokseesi.

Kenelle: validoinnin parissa työskentelevät ohjaajat.

Tulos: tiedot vahvuuksistasi ja kehittämistarpeistasi graafisessa muodossa sekä kehittämissuunnitelma, jonka voit suunnitella omien tarpeidesi mukaan avoimissa kysymyksissä kunkin kategorian jälkeen.

Nämä työkalut perustuvat osittain validoinnin parissa toimivien henkilöiden pohjoismaisia osaamisprofiileja ja osaamisen kehittämistä koskevaan NVL:n julkaisuun ”Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development”.

* Ohjaajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia henkilöitä, jotka tarjoavat ohjaus- ja neuvontapalveluja validointiprosessin yhteydessä.