Egenvurderingsverktøy for rådgivere innen RKV

Egenvurderingsverktøy for rådgivere* som arbeider med realkompetansevurdering (RKV)

Dette er din personlige egenvurderingskonto. Etter at du har fullført egenvurderingen kan du skrive ut resultatene, inkludert en videreutviklingsplan du oppretter selv. Du kan gå tilbake til egenvurderingen senere og redigere den eller ta den på nytt. Alle de tidligere egenvurderingene dine vil bli lagret på den personlige kontoen din, der du enkelt kan klikke på den nyeste versjonen og endre svarene dine.

Bruk: Egenvurdering i henhold til prosesser som er typiske for rådgivere innen RKV. Verktøyet består av to deler. I den første delen vurderer du ditt kunnskapsgrunnlag for RKV (mer teoretisk), og i den andre delen vurderer du ditt yrkesmessige kompetansegrunnlag (mer praktisk). Hvis noen av spørsmålene ikke er relevante for ditt RKV-system, kan du velge «Ikke relevant». Dette virker ikke inn på ditt samlede resultat.

For hvem: Rådgivere som arbeider med realkompetansevurdering (RKV).

Resultat: Informasjon i grafisk form om dine sterke sider og utviklingsbehov, sammen med en plan for videre utvikling som du kan utforme i tråd med dine egne behov, slik de fremkommer i delen med åpne spørsmål etter hver kategori.

Dette verktøysettet er delvis basert på NVL publication Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

*Rådgiver viser her til alle personer som gir veilednings- og rådgivningstjenester under valideringsprosessen.