Själskattningsverktyg för valideringsbedömare

Självskattningssverktyg för bedömare som arbetar med validering av reell kompetens

Detta är ditt personliga självskattningskonto. Du kan trycka ut dina resultat inklusive en ytterligare utvecklingsplan som du skapat för dig själv, efter att du genomfört din självskattning. Du kan senare återgå till din bedömning, redigera den eller göra om den.

Användning: självskattning enligt processer som är typiska för valideringsbedömare. Verktyget omfattar två avdelningar. I den första bedömer du nyckelkunskaper i validering (mera teoretiskt) och i den andra bedömer du ditt grundläggande yrkeskunnande (mera praktiskt). Skulle några av frågorna inte vara tillämpbara för ditt valideringssystem, kan du välja "Inte tillämpbar", vilket inte förminskar ditt slutresultat.

För vem: bedömare som arbetar med validering av reell kompetens

Resultat: information i grafisk form om dina styrkor och utvecklingsbehov med en ytterligare utvecklingsplan, som du kan skapa enligt dina egna behov i delen öppna frågor efter varje kategori.

Denna uppsättning verktyg har delvis baserats på NVL:s publikation Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.