Egenvurderingsverktøy for fagkonsulenter

Egenvurderingsverktøy for konsulenter som arbeider med realkompetansevurdering (RKV)

Dette er din personlige egenvurderingskonto. Etter at du har fullført egenvurdederingn kan du skrive ut resultatene, inkludert en videreutviklingsplan du oppretter selv. Du kan gå tilbake til egenvurderingen senere og redigere den eller ta den på nytt.

Bruk: Egenvurdering i henhold til prosesser som er typiske for fagkonsulenter. Verktøyet består av to deler. I den første delen vurderer du kunnskapsgrunnlaget ditt for RKV (mer teoretisk), og i den andre delen vurderer du det yrkesmessige kompetansegrunnlaget ditt (mer praktisk). Hvis noen av spørsmålene ikke er relevante for ditt RKV-system, kan du velge «Ikke relevant». Dette virker ikke inn på det samlede resultatet ditt.

For hvem: Konsulenter som arbeider med realkompetansevurdering.

Resultat: Informasjon i grafisk form om dine sterke sider og utviklingsbehov, sammen med en plan for videre utvikling som du kan utforme i tråd med dine egne behov, i delen med åpne spørsmål etter hver kategori.

Dette verktøysettet er delvis basert på NVL-publikasjonen NVL publication Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.