Tietoja työkaluista

Huom! Henkilökohtaisella käyttäjätilillä voit tallentaa ja tulostaa tuloksesi ja palata muokkaamaan vastauksiasi milloin tahansa.

Validointikäytäntöjen arviointityökalu

Tavoite: validointijärjestelmän arviointi (lyhyt aikaväli) ja seuranta (pidempi aikaväli) ja eri järjestelmien vertailu

Kenelle: henkilöt, jotka kehittävät validointijärjestelmiä ja -käytäntöjä (esim. koulutuksesta vastaavat viranomaiset tai päättäjät) tai toteuttavat vertailevaa arviointia (eri alojen tai eri maiden järjestelmien välillä)

Tulos: tiedot validointijärjestelmän vahvuuksista ja kehityskohteista graafisessa muodossa. Tämä työkalu perustuu NVL:n raporttiin ”Osaamisen validointi ja arvo – Roadmap 2018”.

Validointimenettelyjen ja validoinnin laadun arviointityökalu

Tavoite: laadunvarmistus ja laadunvarmistusmekanismien kehittäminen validoinnin eri vaiheissa

Kenelle: laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt; johtajat; henkilöt, jotka koordinoivat validointimenettelyjä

Tulos: tiedot validointijärjestelmän vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä toimintasuunnitelma validoinnin laadun kehittämiseksi

Tämä työkalu perustuu NVL:n julkaisuun ”Pohjoismainen validoinnin laatumalli”

Itsearviointi arvioijille

Käyttö: itsearviointi niiden prosessien mukaan, joita arvioijat käyttävät tyypillisesti validoinnissa

Kenelle: arvioijat, jotka työskentelevät validoinnin parissa

Tulos: tiedot vahvuuksistasi ja kehittämistarpeistasi graafisessa muodossa sekä kehittämissuunnitelma

Nämä työkalut perustuvat osittain validoinnin parissa toimivien henkilöiden pohjoismaisia osaamisprofiileja ja osaamisen kehittämistä koskevaan NVL:n julkaisuun ”Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development”

Itsearviointi ohjaajille

Käyttö: itsearviointi niiden prosessien mukaan, joita opinto-ohjaajat ja käyttävät tyypillisesti validoinnissa

Kenelle: opinto-ohjaajat, jotka työskentelevät validoinnin parissa

Tulos: tiedot vahvuuksistasi ja kehittämistarpeistasi graafisessa muodossa sekä kehittämissuunnitelma

Nämä työkalut perustuvat osittain validoinnin parissa toimivien henkilöiden pohjoismaisia osaamisprofiileja ja osaamisen kehittämistä koskevaan NVL:n julkaisuun ”Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development”

Itsearviointi koordinaattoreille

Käyttö: itsearviointi niiden prosessien mukaan, joita koordinaattorit käyttävät tyypillisesti validoinnissa

Kenelle: koordinaattorit, jotka työskentelevät validoinnin parissa

Tulos: tiedot vahvuuksistasi ja kehittämistarpeistasi graafisessa muodossa sekä kehittämissuunnitelma

Nämä työkalut perustuvat osittain validoinnin parissa toimivien henkilöiden pohjoismaisia osaamisprofiileja ja osaamisen kehittämistä koskevaan NVL:n julkaisuun ”Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development”.

Arvioinnin työkalut

Itsearvioinnin työkalut

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe on pohjoismaisen laatukompassin virallinen partneri. EPALE on rahoittanut laatukompassin kieliversioiden kääntämistä ja tukenut työkalujen levittämisessä ja markkinoinnissa.