Validointijärjestelmän arviointi

Validointikäytäntöjen arviointityökaluun sisältyy seitsemän luokkaa ja useita alaluokkia, joihin liittyy indikaattoreita.

Arvioimalla validointijärjestelmää indikaattorien avulla saat kokonaiskuvan järjestelmän vahvuuksista ja heikkouksista. Jos jollakin kysymyksellä ei ole merkitystä validointijärjestelmän kannalta, voit vastata ”Ei sovelleta”. Arviointi on suositeltavaa tehdä joka toinen vuosi mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

Huom! Jos maassasi on useita validointijärjestelmiä (esim. eri koulutussektoreilla), on suositeltavaa vastata yhden validointijärjestelmän osalta. Jos haluat arvioida kaikkia järjestelmiä, kuvaile maassasi sovellettavia eri käytäntöjä avointen kysymysten vastauksissa.

Tämän työkalun avulla voit myös tehdä kehityssuunnitelman validointijärjestelmän parantamiseksi.

Tavoite: validointijärjestelmän arviointi (lyhyt aikaväli) ja seuranta (pidempi aikaväli) ja eri järjestelmien vertailu

Kenelle: henkilöt, jotka kehittävät validointijärjestelmiä ja -käytäntöjä (esim. koulutuksesta vastaavat viranomaiset tai päättäjät) tai toteuttavat vertailevaa arviointia (eri alojen tai eri maiden järjestelmien välillä)

Tulos: tiedot validointijärjestelmän vahvuuksista ja kehityskohteista graafisessa muodossa. Kehityssuunnitelma (työkalun avoimiin kysymyksiin antamiesi vastausten mukaan)

Tämä työkalu perustuu NVL:n raporttiin ”Osaamisen validointi ja arvo – Roadmap 2018”.