Evalueringsværktøj for VPL-politikker og -praksisser

Evalueringsværktøjet for VPL-politikker og -praksisser består af syv kategorier og flere underkategorier med indikatorer.

Ved at evaluere dit VPL-system i henhold til indikatorerne vil du være i stand til at få et samlet billede af styrker og svagheder ved dit VPL-system. Hvis nogle af spørgsmålene er irrelevante med hensyn til dit VPL-system, kan du vælge at svare "Ikke relevant". Det anbefales, at denne evaluering udføres hvert andet år for at identificere enhver udvikling.

NB! Hvis du har mange VPL-systemer i dit land (f.eks. i forskellige uddannelsessektorer), anbefales det at svare ud fra opfattelserne i ét VPL-system. Hvis du ønsker at evaluere alle systemerne, bedes du bruge de åbne spørgsmål til at uddybe de forskellige praksisser eller politikker i dit land.

Dette værktøj giver dig også mulighed for at udføre en udviklingsplan for yderligere forbedring af dit VPL-system.

Mål: evaluering (på kort sigt), overvågning (på lang sigt) af dit VPL-system og benchmarking mellem VPL-systemer

Hvem er det til: Enkeltpersoner, der udvikler valideringssystemer og -politikker (f.eks. uddannelsesmyndigheder eller beslutningstagere), eller som udfører benchmarkingaktiviteter (enten mellem sektorer eller endda lande)

Resultat: Oplysninger i grafisk form om dit valideringssystems styrker og områder, der kræver yderligere udvikling. En udviklingsplan (i henhold til dine svar i åbne spørgsmål indlejret i værktøjet)

Dette værktøj er udarbejdet på grundlag af en NVL-rapport: Validation and the Value of Competences – Roadmap 2018.