Taustatietoa Pohjoismaisesta Laatukompassista

Näiden arviointityökalujen taustalla olevan tietopohjan on koonnut aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) validoinnin asiantuntijaverkosto.

Asiantuntijaverkosto koostuu keskeisistä organisaatioista, jotka osallistuvat validointikäytäntöjen kehittämiseen kaikissa Pohjoismaissa sekä Grönlannissa, Färsaarilla ja Ahvenanmaalla. Verkosto on toiminut vuodesta 2005, jolloin Pohjoismaiden ministerineuvosto asetti aiemmin opitun tunnistamisen ja validoinnin yhdeksi pohjoismaisen aikuiskoulutusyhteistyön painopisteistä.

NVL totesi, että aiemmin opitun validoinnin alan käytännön toimijoille, kehittäjille ja päättäjille tarkoitetusta käyttäjäystävällisestä työkalusta olisi valtavasti hyötyä koko validointialalle Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. Validoinnin asiantuntijaverkosto on aiemmin kehittänyt useita työkaluja ja suosituksia, mutta työkalut olivat pdf-muodossa erillisinä asiakirjoina. Parannettujen työkalujen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän myötä kehitettiin Pohjoismainen Laatukompassi, ilmainen työkalu validointiin liittyvien prosessien ja käytäntöjen laadun parantamiseksi.

Pohjoismaiset validointikäytännöt noudattavat epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevia eurooppalaisia suuntaviivoja sekä neuvoston suositusta epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista. Pohjoismaissa aiemmin opitun validoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa henkilön missä tahansa yhteydessä (virallinen, epävirallinen ja arkioppiminen) aiemmin hankkima osaaminen kartoitetaan, dokumentoidaan, arvioidaan, tunnustetaan ja validoidaan.

Prosessista käytetyt nimitykset vaihtelevat eri toimijoiden ja maiden välillä. Muita tässä prosessissa yleisesti käytettyjä termejä ovat epävirallisen ja arkioppimisen validointi, aiemmin opitun tunnustaminen, aiemmin opitun arviointi ja tunnustaminen sekä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen, validointi ja akkreditointi. Vaikka prosesseista käytetään lukuisia eri termejä, niillä on yhteinen tavoite: tehdä osaamisesta näkyvää.

Arvioinnin työkalut

Itsearvioinnin työkalut

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe on pohjoismaisen laatukompassin virallinen partneri. EPALE on rahoittanut laatukompassin kieliversioiden kääntämistä ja tukenut työkalujen levittämisessä ja markkinoinnissa.