Baggrundsinformation om det nordiske kvalitetskompas

Videnbasen for dette sæt evaluerings- og selvvurderingsværktøjer er skabt af NVLs Nordiske Ekspertnetværk for Validering.

Netværket består af de nøgleorganisationer, der er involveret i udviklingen af politik og praksis for validering i alle de nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Åland. Netværket har været operativt siden 2005, da Nordisk Ministerråd satte fokus på anerkendelse og validering af realkompetencer (VPL) som en af prioriteterne inden for det nordiske voksenuddannelsessamarbejde.

NVL besluttede, at et brugervenligt værktøj for VPL-praktikere, udviklere og politiske beslutningstagere ville være til stor fordel for hele VPL-feltet i de nordiske lande og i andre lande. Ekspertnetværket for Validering har tidligere udviklet adskillelige værktøjer og anbefalinger; disse værktøjer var imidlertid alle i pdf-format og i separate dokumenter. Videreudvikling af værktøjerne kombineret med en brugervenlig grænseflade førte til oprettelsen af det nordiske kvalitetskompas, som er et gratis værktøj, der forøger kvaliteten af processerne og praksisserne for validering af realkompetencer.

De nordiske VPL-politikker og -praksisser overholder de europæiske retningslinjer for validering af ikke-formelle og uformelle kompetencer samt Rådets henstilling om validering af ikke-formelle og uformelle kompetencer. I de nordiske lande henviser betegnelsen validering af realkompetencer (VPL) til den proces, der er forbundet med at identificere, dokumentere, bedømme, anerkende og validere en persons læringsresultater i alle sammenhænge, herunder formelle, ikke-formelle og uformelle kompetencer.

Den anvendte terminologi i denne proces varierer mellem aktører og lande. Andre almindeligt anvendte udtryk for denne proces er validering af ikke-formel og uformel læring (VNFIL); anerkendelse af forudgående læring (RPL), bedømmelse og anerkendelse af forudgående læring (PLAR); anerkendelse, validering og akkreditering af ikke-formel og uformel læring (RVA). På trods af de mange termer og udtryk har processerne et fælles mål: at synliggøre læring og kompetencer.

Evalueringsværktøjer

Selvvurderingsværktøjer

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.