Bakgrunnsinformasjon om det nordiske kvalitetskompasset

Kunnskapsbasen for dette settet av evaluerings- og egenvurderingsverktøy er utviklet av NVLs nordiske nettverk av eksperter på realkompetansevurdering.

Nettverket består av sentrale organisasjoner som er involvert i utvikling av retningslinjer og praksis innen realkompetansevurdering i alle de nordiske landene og på Grønland, Færøyene og Åland. Nettverket har vært i drift siden 2005, da Nordisk Ministerråd satte fokus på anerkjennelse og vurdering av realkompetanse (RKV) som et prioritert område for nordisk samarbeid om voksenopplæring.

NVL mener at et brukervennlig verktøy for utøvere, utviklere og politisk ansvarlige for RKV ville være av stor nytte for hele RKV-feltet i og utenfor de nordiske landene. Nettverket av RKV-eksperter har tidligere utviklet flere verktøy og anbefalinger, men disse var i PDF-format og spredd over forskjellige dokumenter. Videre utvikling av verktøyene sammen med et brukervennlig grensesnitt førte til etablering av det nordiske kvalitetskompasset, som er gratis og bidrar til bedre kvalitet i prosesser og praksiser knyttet til realkompetansevurdering.

Nordiske retningslinjer og praksis for RKV følger de europeiske retningslinjene for vurdering av ikke-formell og uformell læring. I de nordiske landene viser begrepet realkompetansevurdering (RKV) til prosessen med å kartlegge, vurdere og verdsette, samt dokumentere den enkeltes læringsutbytte i alle sammenhenger, inkludert formell, ikke-formell og uformell læring.

I Norge bruker vi begrepet realkompetansevurdering (RKV). Internsjonalt brukes det mange begreper; Validation of Prior Learning (VPL), Validation of Non-formal and Informal Learning (VNFIL), Recognition of Prior Learning (RPL), Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR); Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and Informal Learning (RVA). Til tross for de mange ulike betegnelsene har prosessen ett og samme mål: å synliggjøre kompetanse.

Evalueringsverktøy

Egenvurderingsverktøy

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.