Grundvallar upplýsingar um Norræna gæðavitann

Net NVL um raunfærnimat hefur lagt þekkingu til grundvallar matsins og sjálfsmatsverkfæranna.

Í netinu eru fulltrúar lykilstofnana sem koma að þróun stefnu og framkvæmd raunfærnimats á Norðurlöndunum og Grænlandi, Færeyjum og Álandseyjum. Netið hefur starfað síðan 2005 þegar Norræna ráðherranefndin beindi sjónum að viðurkenningu og mati á fyrra námi og setti raunfærnimat (RFM) í forgang í norrænu samstarfi um fullorðinsfræðslu.

NVL ákvað að notendavænt viðmót ætlað þeim sem koma að raunfærnimati, og þeim sem bjóða upp á raunfærnimat sem og stefnumótendur yrði til mikilla hagsbóta fyrir allt svið raunfærnimats á Norðurlöndunum, í Evrópu og víðar. Net NVL um raunfærnimat hefur áður þróað verkfæri og leiðbeiningar, sem hafa öll verið á PDF formi og í aðskildum skjölum. Frekari þróun á verkfærunum ásamt notendavænu viðmóti leiddu til mótunar Norræna gæðavitans, sem er notendum að kostnaðarlausu og eykur gæði raunfærnimatsferla og starfshátta.

Stefna og starfshættir á Norðurlöndunum eru í samræmi við evrópskar leiðbeiningar mat á formlausu og óformlegu námi svo og tilmælum ráðherraráðsins um mat á formlausu og óformlegu námi. Á Norðurlöndum vísar hugtakið raunfærnimat (RFM) til þess að bera kennsl á, skrásetja, meta, viðurkenna og staðfesta námsárangur einstaklings í öllum samhengi, þar með talið formlegt, óformlegt og formlaust nám.

Fræðiheitin/hugtökin sem notuð eru í þessu ferli er mismunandi milli aðila og landa. Önnur algeng hugtök fyrir þetta ferli eru staðfesting á formlausu og óformlegu námi, viðurkenning á fyrra námi, mat og viðurkenning á fyrri námi, viðurkenning, staðfesting og faggilding óformlegs og formlauss náms. Þrátt fyrir fjölda hugtaka hafa ferlarnir sameiginlegt markmið: að gera nám sýnilegt.

Matsverkfæri/tæki

Sjálfsmats verkfæri

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.