Om verktøyene

NB! Ved å opprette en personlig konto kan du lagre og skrive ut resultatene dine, og du kan gå tilbake og endre svarene dine når som helst.

Evalueringsverktøy for RKV-retningslinjer og praksis

Mål: Evaluering (kort sikt) og oppfølging (lang sikt) av ditt RKV-system, samt referansemåling mellom RKV-systemer

For hvem: Personer som utvikler vurderingssystemer og -retningslinjer (f.eks. utdanningsmyndigheter eller utdanningsadministrasjon) eller som utfører referansemålinger (mellom sektorer eller land)

Resultat: Grafisk fremstilt informasjon om ditt vurderingssystems sterke sider og områder som trenger videre utvikling.

Dette verktøyet er basert på NVL-rapporten Validation and the Value of Competences – Roadmap 2018.

Evalueringsverktøy for RKV-prosedyrer og kvalitet

Mål: Kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssikringsmekanismer i ulike faser av realkompetansevurderingen

For hvem: Personer med ansvar for kvalitetssikring, ledere og koordinatorer av praktiske RKV-tiltak

Resultat: Informasjon om de sterke sidene av ditt vurderingssystem og eventuelle utviklingsbehov, inkludert en handlingsplan for kvalitetsutvikling av realkompetansevurderingen

Dette verktøyet er basert på NVL-rapporten Quality Model for Validation in the Nordic Countries.

Egenvurderingsverktøy for fagkonsulenter/fagpersoner/realkompetansevurderere innen RKV

Bruk: Egenvurdering i henhold til prosesser som er typiske for fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer innen RKV

For hvem: Fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer som arbeider med realkompetansevurdering

Resultat: Grafisk fremstilt informasjon om ditt vurderingssystems sterke sider og eventuelle utviklingsbehov, sammen med en videre utviklingsplan

Dette settet av verktøy er delvis basert på NVL-publikasjonen Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Egenvurderingsverktøy for rådgivere innen RKV

Bruk: Egenvurdering i henhold til prosesser som er typiske for fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer innen RKV

For hvem: Fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer som arbeider med realkompetansevurdering

Resultat: Grafisk fremstilt informasjon om ditt vurderingssystems sterke sider og eventuelle utviklingsbehov, sammen med en videre utviklingsplan

Dette settet av verktøy er delvis basert på NVL-publikasjonen Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Egenvurderingsverktøy for koordinatorer innen RKV

Bruk: Egenvurdering i henhold til prosesser som er typiske for fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer innen RKV

For hvem: Fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer som arbeider med realkompetansevurdering

Resultat: Grafisk fremstilt informasjon om ditt vurderingssystems sterke sider og eventuelle utviklingsbehov, sammen med en videre utviklingsplan

Dette settet av verktøy er delvis basert på NVL-publikasjonen Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Evalueringsverktøy

Egenvurderingsverktøy

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.