Om værktøjerne

NB! Ved at oprette din personlige konto kan du til enhver tid gemme og udskrive dine resultater og vende tilbage for at ændre dine svar.

Evalueringsværktøj for VPL-politikker og -praksisser

Evalueringsværktøj for VPL-politikker og -praksisser

Mål: evaluering (på kort sigt), overvågning (på lang sigt) af dit VPL-system og benchmarking mellem VPL-systemer

Hvem er det til: Enkeltpersoner, der udvikler valideringssystemer og -politikker (f.eks. uddannelsesmyndigheder eller beslutningstagere), eller som udfører benchmarkingaktiviteter (enten mellem sektorer eller endda lande)

Resultat: Oplysninger i grafisk form om dit valideringssystems styrker og områder, der kræver yderligere udvikling.

Dette værktøj er udarbejdet på grundlag af en NVL-rapport: Validation and the Value of Competences – Roadmap 2018.

Evalueringsværktøj for VPL-procedurer og kvalitet

Formål: Kvalitetssikring og udvikling af QA-mekanismer i forskellige valideringsfaser

Hvem er det til: Personer, der er ansvarlige for kvalitetssikring, ledere, koordinatorer for valideringspraksisser

Resultat: Oplysninger om styrkerne i dit valideringssystem og behov for udvikling, herunder en handlingsplan for kvalitetsudvikling i validering

Dette værktøj er baseret på NVL-publikationen Quality Model for Validation in the Nordic Countries.

Selvvurderingsværktøj for VPL-bedømmere

Anvendelse: Selvvurdering i henhold til processer, der er typiske for bedømmere, vejledere og koordinatorer i validering

Hvem er det til: Bedømmere, vejledere og koordinatorer, der arbejder med validering af realkompetencer

Resultat: Oplysninger i grafisk form om dine styrker og udviklingsbehov sammen med en yderligere udviklingsplan

Dette sæt værktøjer er delvist baseret på NVL-publikationen Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Selvvurderingsværktøj for VPL-vejledere

Anvendelse: Selvvurdering i henhold til processer, der er typiske for bedømmere, vejledere og koordinatorer i validering

Hvem er det til: Bedømmere, vejledningsrådgivere og koordinatorer, der arbejder med validering af realkompetencer

Resultat: Oplysninger i grafisk form om dine styrker og udviklingsbehov sammen med en yderligere udviklingsplan

This set of tools is partly based on NVL publication Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Selvvurderingsværktøj for VPL-koordinatorer

Anvendelse: Selvvurdering i henhold til processer, der er typiske for bedømmere, vejledere og koordinatorer i validering

Hvem er det til: Bedømmere, vejledere og koordinatorer, der arbejder med validering af realkompetencer

Resultat: Oplysninger i grafisk form om dine styrker og udviklingsbehov sammen med en yderligere udviklingsplan

Dette sæt værktøjer er delvist baseret på NVL-publikationen Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Evalueringsværktøjer

Selvvurderingsværktøjer

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.