Nordisk kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Det nordiske kvalitetskompasset er et sett av ulike verktøy for bedømmelse av praksis, retningslinjer og rutiner for realkompetansevurderinger, samt fagkompetansen hos utøverne.

Dette settet av verktøy er for både politisk ansvarlige, utviklere av vurderingsprosedyrer og utøvere (fagkonsulenter, rådgivere og koordinatorer) som arbeider med realkompetansevurdering. Alle verktøyene lar deg opprette og skrive ut en utviklingsplan underveis. Før du kan begynne å bruke verktøyene, må du opprette en personlig konto (Logg inn, Opprett ny konto). Du vil kunne endre og skrive ut svarene dine når som helst i prosessen.

Kvalitet i realkompetansevurdering (RKV)

  • Styring av retningslinjer og vurderingspraksis
  • Kvalitetssikring av vurderingsprosedyrer
  • Kompetanseutvikling for utøvere

 

Evalueringsverktøy

Egenvurderingsverktøy

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.