Pohjoismainen Osaamisen Validoinnin Laatukompassi

Pohjoismainen Laatukompassi on työkalupakki, jonka avulla arvioidaan validoinnin käytäntöjä ja menettelyjä sekä osaamisen validoinnin parissa työskentelevien osaamista.

Nämä työkalut on tarkoitettu päätöksentekijöille ja validointia kehittäville tahoille sekä käytännön toimijoille (arvioijille, ohjaajille ja koordinaattoreille), jotka työskentelevät validoinnin parissa. Kaikki eri työkalut on suunniteltu niin, että voit samalla luoda ja tulostaa kehittämissuunnitelmasi. Jotta voit käyttää työkaluja, sinun on luotava oma käyttäjätili (”Kirjaudu sisään”, ”Luo uusi käyttäjätili”). Voit muokata vastauksiasi tai tulostaa ne missä vaiheessa tahansa.

Laadukkaan validointijärjestelmän tekijät

  • Validointikäytäntöjen johtaminen ja hallinta
  • Validointikäytäntöjen laadun varmistaminen
  • Validoinnin parissa toimivien henkilöiden osaamisen kehittäminen

Arvioinnin työkalut

Itsearvioinnin työkalut

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe on pohjoismaisen laatukompassin virallinen partneri. EPALE on rahoittanut laatukompassin kieliversioiden kääntämistä ja tukenut työkalujen levittämisessä ja markkinoinnissa.